Kamis, 23 Juli 2015

MELASPAS BAGYA, Pura Dalem Sudha Desa Pekraman Sidakarya dan Pura Dalem Sidakarya. 22 Juli 2015

video:

========================================================