Jumat, 08 April 2016

Pemelastian Ida Bhatara (sesuhunan) Pura Dalem Kedewatan, Jero Gede Sanur, Pura Maospahit Singgi, di pantai bangsal, Sanur 12 Maret 2016.
video

==============================